Bazální stimulace

7. června 2017 proběhl v našem zařízení důležitý proces certifikace Bazální stimulace. Za účasti ředitelky Institutu Bazální stimulace PhDr. Karolíny Friedlové měly pečovatelky pod vedením paní Marčíkové možnost předvést své teoretické i praktické znalosit. Povinností bylo také předložit natočená videa, jak s konceptem Bazální stimulace pracujeme. Od tohoto dne se naše zařízení pyšní Certifikátem Bazální stimulace.

Co je Bazální stimulace?

Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace® je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.
 

V našem zařízení pracujeme s konceptem a prvky Bazální stimulace®

Základní prvky konceptu:

 • podpora vnímání
 • pohyb, mobilizace zachovalých schopností
 • podpora komunikace
 

V konceptu bazální stimulace podporujeme:

 • vnímání vlastního těla
 • rozvoj vlastní identity
 • vnímání okolního světa
 • navázání kounikace se svým okolím
 • zvládnutí orientace v prostoru a čase
 • zlepšení funkcí organismu
 • důstojné prožívání
 • prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality
 

Prvky Bazální stimulace®

 • somatická stimulace – základem je dotek, komunikace beze slov
 • vestibulární stimulace – zprostředkovaný pohyb
 • vibrační stimulace – vnímání vjemů z vlastního těla

Iniciální dotek

Nečekané doteky u lidí se sníženým stupněm vnímání vyvolávají pocit nejistoty a strachu. Také různé informace mohou přicházet nečekaně a lekat. Proto bychom měli dát jasně najevo, kdy začíná a končí naše přítomnost nebo činnost u klienta. Informaci můžeme poskytnout pomocí cíleného doteku tzv. iniciálního doteku. Je to nejvhodnější místo na klientově těle, (zpravidla rameno, podání ruky) kdy zřetelným dotekem informujeme o počátku a konci naší přítomnosti či činnosti s jeho tělem (např. provádění hygieny, podávání léků).

Koncept Bazální stimulace®dále zahrnuje péči o tělo člověka, využívá osvědčené a prověřené prvky, které jsou využívány podle individuálních potřeb konkrétního uživatele.

Hlavním přínosem této metody je právě zkvalitnění uspokojování potřeb bezpečí a jistoty u seniorů.

top