S - centrum Hodonín


Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Vítejte na stránkách S-centra Hodonín!

Pomáháme seniorům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a důsledně zajišťujeme dodržování lidských práv  a základních svobod, aby mohli pokračovat ve svých dosavadních zvyklostech.
Zařízení poskytuje sociální službu náležité kvalitě a vždy v zájmu seniorů s ohledem na jejich důstojnost. Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů.

Cílová skupina

Jsou senioři, kteří dosáhli věku 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby a ostatních typů demencí nebo z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace již vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, mimo osob s onemocněním demencí vzniklou požíváním návykových látek nebo alkoholu.

Kapacita

Kapacita S - centra Hodonín, domova se zvláštním režimem je 20 lůžek. Ubytování se klientům služby poskytuje ve vícelůžkových pokojích po třech a více uživatelích.

Místo poskytování

S - centrum Hodonín, p.o.

Strážovská 1447/5a

697 01 Kyjov
Ukázat na mapě
top