Smyslová aktivizace

Jsme prvním domovem seniorů na Moravě, který získal certifikát na 1. modul Smyslové aktivizace podle Lore Wehner.

Vzdělávání bylo realizováno přímo v S – centru Hodonín, a účastnilo se ho 9. zaměstnanců, především pracovníků v přímé péči. Naši zaměstnanci obdrželi certifikáty z rukou paní ředitelky domova pro seniory Mistra Křišťana Ing. Bc. Hany Vojtové.

Smyslová aktivizace podle L. Wehner je novým pohledem na práci s uživateli. Tuto novou techniku jsme zavedli do svých pravidelných aktivit. Přínos pro uživatele je v tom, že podporuje všechny smysly, vyvolává vzpomínky a spojuje současný svět s minulostí.

top