Sociální a aktivizační činnosti

V rámci sociální péče je uživatelům poskytováno bezplatně:

 
  • základní sociální poradenství
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (komunikace s úřady, se soudy …),
  • pomoc při obstarávání osobních záležitostí
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (spolupráce s rodinou, blízkými osobami, dostupnost informačních zdrojů formou televizního přenosu, časopisů, místních a regionálních zpravodajů, internetu…).
 
Úřední hodiny sociálního pracovníka, který spravuje depozitní účty uživatelů a úhrady:
 
Po a St 8.00 - 11.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.
 
V jiné dny nebo jiný čas po telefonické domluvě na tel. čísle 601 327 389 Mgr. Libor Hlavinka
 
Zařízení nabízí volnočasové aktivity a uživatelé je mohou využívat dle vlastní volby:
 
Vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a cílové skupině uživatelů domova, je aktivizace možná v omezené míře a to např.:
 
ruční práce, vymalovávání, trénování paměti, společenské hry, hudba, pohybové cvičení, činnosti zaměřené na soběstačnosti, smyslová terapie, individuální terapie, reminiscenční terapie, muzikoterapie aj..
 
Uživatelé jsou oprávněni užívat venkovní a volně přístupné prostory Domova Horizont, p. o., v jehož areálu se S – centrum Hodonín, příspěvková organizace nachází.
top